Productiever met bewegen

Uit de pilotstudie van Move Your Business met 45 personen bij UMC, Rabobank en gemeente Utrecht, die het merendeel van een werkdag langdurig zittend doorbrengen aan een bureau, blijkt dat 2x daags zweetvrij bewegen een energie verbetering oplevert van 33% pilotstudie van Move Your Business bij De Rabobank, UMC in gemeente Utrecht. Dat zorgt ervoor dat spieren worden gesmeerd en dat de werknemer productiever is. Bovendien kan het fysieke klachten ,die ontstaan door zittend (computer) werk, voorkomen of verminderen. Want zittend werken is het nieuwe roken!

Hoe meer tijd je zittend doorbrengt, hoe groter de gezondheidsrisico’s.*
Degenen die dagelijks het langst zitten hebben meer dan 2 keer zoveel kans op diabetes en bijna 2,5 keer zoveel risico op hart- en vaatziekten en op het krijgen van kanker. Zelfs bij mensen die daarnaast voldoende beweging kregen was het risico groter. Daarnaast kan ‘het computeren’ als effect hebben dat mensen rug-, nek-, schouder-, handklachten krijgen. Move Your Business zorgt dat de werknemers voldoende bewegen tijdens en na het werk! Breng beweging en fysieke ondersteuning naar de werkvloer toe is hierbij het uitgangspunt.

Hou je medewerkers in shape Gezondheid en overgewicht.

*Onderzoek van University of Leicester onder 800.000 personen 2018
Share This